Jämför undersökningar

Skriv utSkriv ut  

RFF socialtjänstenkät (generell) - alla frågor

Statistikperiod2014-01-27 till 2019-10-18
RedovisningsnivåFråga
3,86 3,65 3,91 3,91 3,62 3,68 3,20 3,73 3,50 3,68 3,84 3,41 3,26 3,23 3,59 3,89 3,10 3,86 3,65 3,91 3,91 3,62 3,68 3,20 3,73 3,50 3,68 3,84 3,41 3,26 3,23 3,59 3,89 3,10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FrågaMaxpoängSvarspoäng
(medelvärde)
Kval index %
(medelvärde)
Antal
svar
Antal
org
1 Matchning4,003,4185,14446
2 Information innan placering4,003,2681,58446
3 Inslussningsarbete4,003,6891,96446
4 Utbildning och handledning4,003,8495,89445
5 Extra stöd4,003,8997,24446
6 Specialistresurser4,003,1077,38446
7 Gemensamma aktiviteter4,003,2380,83445
8 Allmän information4,003,5989,64446
9 Konsulenterna kompetens4,003,5087,46446
10 Konsulentens tillgänglighet4,003,9197,86446
11 Konsulentens bemötande4,003,9197,86446
12 Kontaktfrekvens4,003,8696,43446
13 Individuellt stöd4,003,6591,33446
14 Rollfördelning4,003,2080,00446
15 Synpunkter4,003,7393,15446
16 Administrativ service4,003,6290,42446
17 Totalbedömning och övriga synpunker4,003,6891,96446
Medelvärde4,003,5989,77