Jämför undersökningar

Skriv utSkriv ut  

RFF socialtjänstenkät (generell) - alla frågor

Statistikperiod2014-01-27 till 2018-01-11
RedovisningsnivåFråga
3,86 3,72 3,91 3,91 3,62 3,68 3,27 3,73 3,50 3,68 3,84 3,41 3,26 3,23 3,59 3,89 3,10 3,86 3,72 3,91 3,91 3,62 3,68 3,27 3,73 3,50 3,68 3,84 3,41 3,26 3,23 3,59 3,89 3,10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FrågaMaxpoängSvarspoäng
(medelvärde)
Kval index %
(medelvärde)
Antal
svar
Antal
org
1 Matchning4,003,4185,14436
2 Information innan placering4,003,2681,58436
3 Inslussningsarbete4,003,6891,96436
4 Utbildning och handledning4,003,8495,89435
5 Extra stöd4,003,8997,24436
6 Specialistresurser4,003,1077,38436
7 Gemensamma aktiviteter4,003,2380,83435
8 Allmän information4,003,5989,64436
9 Konsulenterna kompetens4,003,5087,46436
10 Konsulentens tillgänglighet4,003,9197,86436
11 Konsulentens bemötande4,003,9197,86436
12 Kontaktfrekvens4,003,8696,43436
13 Individuellt stöd4,003,7293,11436
14 Rollfördelning4,003,2781,79436
15 Synpunkter4,003,7393,15436
16 Administrativ service4,003,6290,42436
17 Totalbedömning och övriga synpunker4,003,6891,96436
Medelvärde4,003,6089,98