Jämför undersökningar

Skriv utSkriv ut  

RFF familjehemsenkät (generell) - alla frågor

Statistikperiod2014-01-23 till 2019-08-11
RedovisningsnivåFråga
3,92 3,71 3,92 3,99 3,34 3,94 3,60 3,83 3,94 3,71 3,95 3,54 3,10 3,66 3,81 3,90 3,46 3,92 3,71 3,92 3,99 3,34 3,94 3,60 3,83 3,94 3,71 3,95 3,54 3,10 3,66 3,81 3,90 3,46 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FrågaMaxpoängSvarspoäng
(medelvärde)
Kval index %
(medelvärde)
Antal
svar
Antal
org
1 Matchning4,003,5488,531736
2 Information innan placering4,003,1077,381736
3 Inslussningsarbete4,003,7192,851736
4 Utbildning och handledning4,003,9598,691736
5 Extra stöd4,003,9097,621736
6 Specialistresurser4,003,4686,451736
7 Gemensamma aktiviteter4,003,6691,601736
8 Allmän information4,003,8195,371736
9 Konsulenterna kompetens4,003,9498,391736
10 Konsulentens tillgänglighet4,003,9298,101736
11 Konsulentens bemötande4,003,9999,671736
12 Kontaktfrekvens4,003,9297,971736
13 Individuellt stöd4,003,7192,791736
14 Rollfördelning4,003,6090,061736
15 Synpunkter4,003,8395,671736
16 Administrativ service4,003,3483,511736
17 Totalbedömning och övriga synpunker4,003,9498,391736
Medelvärde4,003,7293,12