Jämför undersökningar

Skriv utSkriv ut  

RFF familjehemsenkät (generell) - alla frågor

Statistikperiod2014-01-23 till 2018-10-18
RedovisningsnivåFråga
3,92 3,72 3,93 3,99 3,34 3,93 3,60 3,83 3,95 3,73 3,95 3,53 3,10 3,67 3,82 3,90 3,46 3,92 3,72 3,93 3,99 3,34 3,93 3,60 3,83 3,95 3,73 3,95 3,53 3,10 3,67 3,82 3,90 3,46 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FrågaMaxpoängSvarspoäng
(medelvärde)
Kval index %
(medelvärde)
Antal
svar
Antal
org
1 Matchning4,003,5388,361636
2 Information innan placering4,003,1077,621636
3 Inslussningsarbete4,003,7393,151636
4 Utbildning och handledning4,003,9598,721636
5 Extra stöd4,003,9097,541636
6 Specialistresurser4,003,4686,431636
7 Gemensamma aktiviteter4,003,6791,791636
8 Allmän information4,003,8295,381636
9 Konsulenterna kompetens4,003,9598,681636
10 Konsulentens tillgänglighet4,003,9398,211636
11 Konsulentens bemötande4,003,9999,801636
12 Kontaktfrekvens4,003,9298,061636
13 Individuellt stöd4,003,7293,021636
14 Rollfördelning4,003,6090,051636
15 Synpunkter4,003,8395,831636
16 Administrativ service4,003,3483,491636
17 Totalbedömning och övriga synpunker4,003,9398,371636
Medelvärde4,003,7393,21