Jämför undersökningar

Skriv utSkriv ut  

RFF familjehemsenkät (generell) - alla frågor

Statistikperiod2014-01-23 till 2019-10-16
RedovisningsnivåFråga
3,92 3,71 3,92 3,99 3,34 3,94 3,60 3,83 3,94 3,71 3,95 3,54 3,09 3,67 3,82 3,91 3,46 3,92 3,71 3,92 3,99 3,34 3,94 3,60 3,83 3,94 3,71 3,95 3,54 3,09 3,67 3,82 3,91 3,46 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FrågaMaxpoängSvarspoäng
(medelvärde)
Kval index %
(medelvärde)
Antal
svar
Antal
org
1 Matchning4,003,5488,561746
2 Information innan placering4,003,0977,361746
3 Inslussningsarbete4,003,7192,871746
4 Utbildning och handledning4,003,9598,701746
5 Extra stöd4,003,9197,631746
6 Specialistresurser4,003,4686,461746
7 Gemensamma aktiviteter4,003,6791,631746
8 Allmän information4,003,8295,391746
9 Konsulenterna kompetens4,003,9498,401746
10 Konsulentens tillgänglighet4,003,9298,101746
11 Konsulentens bemötande4,003,9999,671746
12 Kontaktfrekvens4,003,9297,981746
13 Individuellt stöd4,003,7192,811746
14 Rollfördelning4,003,6090,031746
15 Synpunkter4,003,8395,681746
16 Administrativ service4,003,3483,511746
17 Totalbedömning och övriga synpunker4,003,9498,391746
Medelvärde4,003,7393,13