Statistik

Klientenkät HVB samt LSS

Inregistrerade värden 2023-11-30 till 2024-01-10
Redovisningsnivå Fråga
Maten 12: 2,65 Ringa till utomstående 13: 3,00 Respekt 10: 2,83 Aktiviteter 11: 2,83 Vända dig till vid mobbning och kränkning 16: 2,95 Vuxnas reaktion på mobbning/kränkning 17: 2,82 Följa ordningsregler 14: 2,67 Framföra synpunkter och klagomål 15: 2,95 Medbestämmande 9: 2,50 Förbättrat psykiska mående 3: 2,72 Trygghet 4: 2,90 Stöd och hjälp 1: 2,84 Hjälp av Dormsjöskolan 2: 2,78 Lita på personalen 7: 2,79 Dina synpunkter 8: 2,63 Stöd   5: 2,85 Bemötande 6: 2,80 Maten 12: 2,65 Ringa till utomstående 13: 3,00 Respekt 10: 2,83 Aktiviteter 11: 2,83 Vända dig till vid mobbning och kränkning 16: 2,95 Vuxnas reaktion på mobbning/kränkning 17: 2,82 Följa ordningsregler 14: 2,67 Framföra synpunkter och klagomål 15: 2,95 Medbestämmande 9: 2,50 Förbättrat psykiska mående 3: 2,72 Trygghet 4: 2,90 Stöd och hjälp 1: 2,84 Hjälp av Dormsjöskolan 2: 2,78 Lita på personalen 7: 2,79 Dina synpunkter 8: 2,63 Stöd   5: 2,85 Bemötande 6: 2,80 Maten 12: 3,00 Ringa till utomstående 13: 3,00 Respekt 10: 3,00 Aktiviteter 11: 3,00 Vända dig till vid mobbning och kränkning 16: 3,00 Vuxnas reaktion på mobbning/kränkning 17: 3,00 Följa ordningsregler 14: 3,00 Framföra synpunkter och klagomål 15: 3,00 Medbestämmande 9: 3,00 Förbättrat psykiska mående 3: 3,00 Trygghet 4: 3,00 Stöd och hjälp 1: 3,00 Hjälp av Dormsjöskolan 2: 3,00 Lita på personalen 7: 3,00 Dina synpunkter 8: 3,00 Stöd   5: 3,00 Bemötande 6: 3,00
FrågaMax-
poäng
Svars-
poäng
Proc
%
Antal svar
1 Stöd och hjälp3,002,8494,7419
2 Hjälp av Dormsjöskolan3,002,7892,5918
3 Förbättrat psykiska mående3,002,7290,7418
4 Trygghet3,002,9096,6720
5 Stöd 3,002,8595,0020
6 Bemötande3,002,8093,3320
7 Lita på personalen3,002,7992,9819
8 Dina synpunkter3,002,6387,7219
9 Medbestämmande3,002,5083,3318
10 Respekt3,002,8394,4418
11 Aktiviteter3,002,8394,4418
12 Maten3,002,6588,3320
13 Ringa till utomstående3,003,00100,0020
14 Följa ordningsregler3,002,6788,8918
15 Framföra synpunkter och klagomål3,002,9598,2519
16 Vända dig till vid mobbning och kränkning3,002,9598,2519
17 Vuxnas reaktion på mobbning/kränkning3,002,8294,1217
Medelvärde3,002,7993,1721