Statistik

Klientenkät - HVB månad

Inregistrerade värden 2023-05-13 till 2024-06-16
Redovisningsnivå Fråga
Respekt  4: 2,66 Helhetsbedömning 5: 2,71 Delaktighet 3: 2,58 Trygghet 1: 2,78 Påverkan av hjälpens utförande 2: 2,60 Respekt  4: 2,66 Helhetsbedömning 5: 2,71 Delaktighet 3: 2,58 Trygghet 1: 2,78 Påverkan av hjälpens utförande 2: 2,60 Respekt  4: 3,00 Helhetsbedömning 5: 3,00 Delaktighet 3: 3,00 Trygghet 1: 3,00 Påverkan av hjälpens utförande 2: 3,00
FrågaMax-
poäng
Svars-
poäng
Proc
%
Antal svar
1 Trygghet3,002,7892,52107
2 Påverkan av hjälpens utförande3,002,6086,60107
3 Delaktighet3,002,5885,85106
4 Respekt 3,002,6688,57105
5 Helhetsbedömning3,002,7190,34107
Medelvärde3,002,6688,78107