Statistik

Kommunenkät - skyddsplacering

Inregistrerade värden 2022-04-04 till 2024-04-02
Redovisningsnivå Fråga
Boendepersonalens kompetens 7: 3,75 Information till uppdragsgivare 6: 3,88 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 3,79 Personalens anträffbarhet 8: 3,92 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 3,96 Trygghet och säkerhet 2: 3,83 Insatser och uppdrag 1: 3,92 Skriftlig dokumentation 4: 3,64 Placeringsresultat 3: 3,79 Boendepersonalens kompetens 7: 3,75 Information till uppdragsgivare 6: 3,88 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 3,79 Personalens anträffbarhet 8: 3,92 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 3,96 Trygghet och säkerhet 2: 3,83 Insatser och uppdrag 1: 3,92 Skriftlig dokumentation 4: 3,64 Placeringsresultat 3: 3,79 Boendepersonalens kompetens 7: 4,00 Information till uppdragsgivare 6: 4,00 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 4,00 Personalens anträffbarhet 8: 4,00 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 4,00 Trygghet och säkerhet 2: 4,00 Insatser och uppdrag 1: 4,00 Skriftlig dokumentation 4: 4,00 Placeringsresultat 3: 4,00
FrågaMax-
poäng
Svars-
poäng
Proc
%
Antal svar
1 Insatser och uppdrag4,003,9297,9224
2 Trygghet och säkerhet4,003,8395,8324
3 Placeringsresultat4,003,7994,7924
4 Skriftlig dokumentation4,003,6490,9122
5 Samarbetet med uppdragsgivaren4,003,9698,9624
6 Information till uppdragsgivare4,003,8896,8824
7 Boendepersonalens kompetens4,003,7593,7524
8 Personalens anträffbarhet4,003,9297,9224
9 Helhetsbedömning och övriga synpunkter4,003,7994,7924
Medelvärde4,003,8395,7525