Statistik

Kommunenkät - skyddsplacering

Inregistrerade värden 2022-04-04 till 2022-06-14
Redovisningsnivå Fråga
Boendepersonalens kompetens 7: 3,83 Information till uppdragsgivare 6: 3,83 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 3,83 Personalens anträffbarhet 8: 3,92 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 4,00 Trygghet och säkerhet 2: 3,75 Insatser och uppdrag 1: 3,92 Skriftlig dokumentation 4: 3,50 Placeringsresultat 3: 3,75 Boendepersonalens kompetens 7: 3,83 Information till uppdragsgivare 6: 3,83 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 3,83 Personalens anträffbarhet 8: 3,92 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 4,00 Trygghet och säkerhet 2: 3,75 Insatser och uppdrag 1: 3,92 Skriftlig dokumentation 4: 3,50 Placeringsresultat 3: 3,75 Boendepersonalens kompetens 7: 4,00 Information till uppdragsgivare 6: 4,00 Helhetsbedömning och övriga synpunkter 9: 4,00 Personalens anträffbarhet 8: 4,00 Samarbetet med uppdragsgivaren 5: 4,00 Trygghet och säkerhet 2: 4,00 Insatser och uppdrag 1: 4,00 Skriftlig dokumentation 4: 4,00 Placeringsresultat 3: 4,00
FrågaMax-
poäng
Svars-
poäng
Proc
%
Antal svar
1 Insatser och uppdrag4,003,9297,9212
2 Trygghet och säkerhet4,003,7593,7512
3 Placeringsresultat4,003,7593,7512
4 Skriftlig dokumentation4,003,5087,5012
5 Samarbetet med uppdragsgivaren4,004,00100,0012
6 Information till uppdragsgivare4,003,8395,8312
7 Boendepersonalens kompetens4,003,8395,8312
8 Personalens anträffbarhet4,003,9297,9212
9 Helhetsbedömning och övriga synpunkter4,003,8395,8312
Medelvärde4,003,8195,3713