Statistik

Familjerådgivning

Inregistrerade värden 2016-10-24 till (2023-01-31)
Org enheter Familjerådgivning
Antal samtal Alla
Redovisningsnivå Frågeöversikt
Antal samtal
Ctrl-klicka för att välja flera