Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag
Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras. Om du vill bli kontaktad med anledning av ditt inlägg, ange någon kontaktuppgift nedan. Samarbetspartners till Big Care ska normalt i inlägget ange både avsändare och vårdenhet eller liknande.
Typ av inlägg   Typ av inlägg


Händelsedatum   Händelsedatum
 
 
Inlägg   Inlägg
Klagomål
 
Klagomål
Jag vill bli kontaktad   Jag vill bli kontaktad
    
 Skicka in