Integritetspolicy


Våra IT-system

Som leverantör tillhandahåller vi de webbaserade IT-systemen Journal, Avvikelserapportering, Kvalitetsmätning och Organisationskalender med mycket hög säkerhetsnivå. I dessa fall är det dock respektive kund som är personuppgiftsansvarig medan vi är personuppgiftsbiträde och har avtal om detta. Vi använder inte kundernas data och har endast åtkomst för supportärenden och statistik för fakturering.

För internt bruk har vi ett kundsystem vilket vi delar med vårt systerföretag Infosoc Rättsdata AB samt ett bokföringsprogram som används för fakturering av oss och bokföring av ett externt bolag som även hanterar våra löner i ett IT-system.

Typ av uppgifter som hanteras

Kundsystemet

I kundsystemet finns endast uppgifter som normalt förekommer i så kallade CRM-system. Befintliga och potentiella kunder finns förtecknade med firmanamn, förekommande verksamhet, kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Om kontakt eller kontaktförsök förekommit antecknas detta. Om kunden är eller har varit kund anges vilken produkt det är, abonnemangspris och produktstatus. Kontaktpersoner till företag som inte är avtalskunder tas bort om de önskar.

Bokföringssystemet

I bokföringssystemet finns endast normalt förekommande uppgifter som intäkter och utgifter,  skickade och betalda fakturor samt kontaktuppgifter till fakturamottagare och leverantörer.

Lönesystemet

I lönesystemet finns identifieringsuppgifter samt sedvanliga uppgifter som lönehantering, arbetstid, semester och annan frånvaro.

Rätt till registerutdrag och avregistrering

I praktiken är det endast kundsystemet som är av allmänt intresse. I kundsystemet har vi avtalskunder (befintliga eller före detta) samt företag inom branscher som kan vara av intresserad av de system vi tillhandahåller. Uppgifterna är enbart för eget bruk. Om du vill ha reda på om du finns registrerad som kontaktperson eller - i förekommande fall - vill slippa få utskick eller helt bli avregistrerad, e-posta till quality@infosoc.nu eller ring vår växel 036-30 76 90. Hur som helst kommer vi i fortsättningen att vid eventuella utskick till potentiella kunder att ha en avregistreringslänk så att du inte ens personligen behöver kontakta oss.