Kvalitetsledning

Kvalitetsledning i praktiken

Kvalitetsledning har två stora fördelar. För det första för man upp kvalitetsarbetet på ledningsnivå. Ni behöver planera utbildning, tidpunkt för skyddsronder, gå igenom enkätsvar och hitta förbättringar, gå igenom avvikelserapportering och hitta problem som ska åtgärdas. För det andra finns det nu 20 välskrivna verksamhetsrutiner (det blir fler framöver) som kan spara mycket tid för er. Behöver ni anpassa – ta fram, ändra och spara.


Många kunder har börjat fundera på årligt kvalitetsarbete. Nedan finns en skiss som Socialstyrelsen har gjort hur ett årshjul kan se ut. Liknande funktioner finns i programmet. Infosoc har redan en mängd funktioner i befintliga system (avvikelserapportering, kvalitetsmätning, verksamhetsrutiner etc) som kan underlätta kvalitetsarbetet. Vi har dock börjat med att ta fram en isolerad modul där man kan överblicka just kvalitetsarbetet. Detta finns tillgängligt från och med nästa vecka och kan med ett musklick anropas från journalsystemet.

Naturligtvis räcker det inte med en graf på ett årshjul, men vi kommer att kunna erbjuda en mängd intressanta detaljer som kan underlätta kvalitetsarbetet.

  • Man kan göra en beskrivning av vad som ska göras och i en annan ruta vad som har gjorts.

  • Man kan bifoga filer, skapa en checklista för viss kvalitetsåtgärd, lägga till en framtida uppföljning

  • Varje framtida eller bifogad åtgärd har ett datum så allt kan följas kronologiskt.

  • Man kan lägga in påminnelser per e-post eller SMS till en eller flera mottagare.

  • Det finns med ett musklick koppling till skapade verksamhetsrutiner.

  • Vi har redan rubrikmallar för rutiner men vi kommer att ta fram förslag på innehåll också.

  • Det finns mallar för risk- och händelseanalys.

  • Med ett musklick får man mall för kvalitetsberättelse med vidtagna åtgärder och framtida utmaningar.

Inloggning kommer dels att kunna ske genom att i något av våra program gå till menyn "Hjälp" och med ett enda musklick på "Inloggning kvalitetsåtgärder" direkt komma in i denna modul. Även vanlig inloggning kan ske. Hör gärna av er om detta.