JOURNALSYSTEM

Dokumentation behövs

För HVB-hem och andra vårdinrättningar gäller långtgående krav på såväl journalföring som klientadministrativa uppgifter. För att det skall fungera i praktiken måste journalföringen vara både snabb och enkel. Verksamhetsstatistik, fakturaunderlag, klientlistor, beläggningsöversikter och kontaktuppgifter måste bekvämt kunna tas fram. Genomtänkta dokumentmallar behövs för att underlätta det praktiska arbetet. Infosoc journalsystem har allt detta och mer därtill.

Vi har nyligen även färdigställt en särskild journalvariant för kroppsvårdare, exempelvis fotterapeuter, massörer eller naprapater. Kroppsvårdare har ju speciella dokumentationsbehov, bland annat behöver kundens problem och behandling helst dokumenteras både grafiskt och i text. Journalsystemet går även att använda för fristående psykologer och psykiatriker.      Läs mer  

Snabb och enkel journalföring

Journalsystem behöver inte vara krångliga. Vårt system är webbaserat och kräver ingen installation. Att hitta rätt klient, att välja typ av dokumentation (daganteckning, journalanteckning eller fristående dokument) och att börja skriva en ny anteckning eller visa befintliga anteckningar ska oftast inte behöva ta mer än några få sekunder (vi visar dig gärna med stoppur i handen). Journaltext eller del därav kan förses med sökord som möjliggör visning av text som berör visst tema, t ex skola. Kunden avgör själv vilka formateringsmöjligheter som skall finnas. För fristående dokument finns dokumentmallar samt möjlighet till registrering och. arkivering av skapade dokument.

Beläggningsöversikt

Att snabbt kunna ta fram den aktuella och framtida beläggningssituationen kan ibland vara avgörande för att ge besked om en placering eller att åstadkomma en korrekt personaldimensionering eller optimal rumsfördelning. Journalsystemet visar den aktuella beläggningen med ett enda musklick och du kan bläddra framåt eller bakåt per månad, vecka eller dag.


Listor och statistik

Oavsett hur man sköter fakturering och bokföring krävs att man kan ta fram underlag för fakturering. Klientakter behöver sammanställningar över viktig information per klient. Tillsynsmyndigheter, upphandlare, uppdragsgivare och ägare vill gärna ha statistikrapporter på det mesta. De flesta statistikrapporterna får du fram med ett enda musklick. Med ytterligare ett klick kan du exportera både grafer och tabeller till Excel för vidare bearbetning.

Kontakta oss för ytterligare information och kostnadsfria visningar

Vi kan gärna ge dig ytterligare information om programmet samt visa dig hur programmet fungerar, antingen på plats hos dig eller via delad bildskärm över Internet.

Visning av våra system

Vi visar dig gärna våra system. Ett smidigt sätt att göra detta är en personlig fjärrdemo. Vi kommer överens om en tidpunkt då du sitter framför en Internetansluten dator, ringer upp dig och du klickar på någon av knapparna nedan. Vi låter dig få åtkomst till presentatörens bildskärm som visar dig hur programmet fungerar samtidigt som ni kan prata med varandra över telefonen. Alternativt kan du få en länk för att komma till våra förinspelade presentationer (klicka här).